Genootschap voor een herbronning
van de psychoanalyse in Europa.

We hebben een psychoanalyse achter de rug, ieder op zijn manier, in zijn taal in zijn streek en we zijn soms ook psychoanalytici geworden.  Zonder ooit onze volledige vrijheid af te zweren, zijn we toch onderworpen aan strikte regels die teruggaan naar de oorsprong van de psychoanalyse.

Onze discipline wordt afgebakend door de gewoontes van het gebied dat we innemen in de cultuur, geprangd tussen tussen de kunsten en de wetenschap, dat steeds doorkruist wordt door de diversiteit van onze talen, die er in slaagt het met inspiratie te assimileren en te verrijken.

Alhoewel dit gebied eigenlijk geen land is, schrijft zijn grond zich ergens in Europa in.  Immers een harmonisatie van de nationale wetgeving ligt op dit moment niet in het verschiet en de Europese Raad maakt zich sterk het gewoonterecht te verdedigen.

Het is dus niet een universitair parkoers, zo weten we, maar het respect voor die regels, dus onze ware gewoontes, die in staat is getuigenis af te leggen over de wording van een psychoanalyticus en de zorg waarvan we genoten hebben komt niet voort uit een therapie die geregistreerd is door de gezondheidszorg waarop de wetgever van iedere staat zich steunt.

Lees meer…